CONNECTED PROCESS
wdrażanie ISO, wdrażanie systemów zarządzania, OHSAS 18001, ISO 14001, TS 16949, ISO 1090-zakładowa kontrola produkcji, zarządzanie jakością, audity, badanie satysfakcji klienta, narzędzia jakości, standaryzacja procesów, BHP, audit

Partnerzy
 
 
 - jednostki notyfikowane i certyfikujące
    http://www.sgs.pl/
    http://www.bsigroup.pl/
 
 - uczelnie wyższen
 - kancelrie prawne
 -
jednostki Państwowe
    http://www.pkn.pl/; http://www.pca.gov.pl/

 - komtety techniczne dot. normalizacji
   http://www.pkn.pl/komitety-techniczne

 - przygotwania do nowelizacji ISO 9001
http://www.bsigroup.pl/pl/Auditowanie-i-certyfikacja/Systemy-zarzadzania/Normy-i-
programy/ISO-9001/Nowelizacja-normy-ISO-9001/

 


 
 


Nasza Firma Connected Process - efektywne rozwiązaniaOfertaReferencjePartnerzyKontakt