CONNECTED PROCESS
wdrażanie ISO, wdrażanie systemów zarządzania, OHSAS 18001, ISO 14001, TS 16949, ISO 1090-zakładowa kontrola produkcji, zarządzanie jakością, audity, badanie satysfakcji klienta, narzędzia jakości, standaryzacja procesów, BHP, audit
Konsultacje, wdrożenia i Szkolenia
Audity

Audity
 
 
AUDIT
Audit to najważniejsze marzędzie do pomiaru relizacji wszelkich działań mających na celu przedstawienie (tu i teraz) statusu danego obszaru w zdefiiowanym zakresie.

Audit ma na celu wskazać te obszary i działaenia, w których obseruje sie  potencjalne zagrożenia lub zagrożenia. Również poprzez audit identyfikujemy poziom zgodności z zakresem wskazanym  przez Klienta (wymagania wewnętrzne, prawne, norm, itp.) celem określenia w jakim stopniu "trzymamy" dany standard.

AUDITOR
Ponieważ działanie auditowe wymaga bardzo szerokiej i ugruntowanej wiedzy doświadczeniem, dlatego też do realizacji niniejszych działań oddelegowujemy najbardziej doświadczonych pracowników z naszego zespołu 
   


Nasza Firma Connected Process - efektywne rozwiązaniaOfertaReferencjePartnerzyKontakt